Родителите на Пресвета Богородица - праведните Иоаким и Ана дълго време нямали деца. Те се сдобили с дъщеря си след дълги молитви към Господа и след като обещали, че ако им се роди дете ще го посветят на Бога. Когато Пресвета Дева Мария навършила 3 години, праведните й родители изпълнили обещанието си и тържествено въвели дъщеря си в Иерусалимския храм.

Пресветата Дева била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого тя изкачила свободно 15-те стъпала и се спряла на най-горното. А първосвещеник Захария, бащата на св. Иоан Кръстител, по внушение от Светия Дух въвел Дева Мария в Светая Светих, където иначе влизал само веднъж в годината първосвещеникът. След това праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и като получили благословение от свещениците се върнали в Назарет. Пресвета Богородица пък останала да живее при храма.

Празникът Въведение Богородично се чества и като ден на християнската младеж и семейство, защото, подобно на Въвеждането на Света Богородица в храма, семейното посещение на църковното богослужение на днешния ден символизира въвеждането на детето в лоното на Православната Църква и вярата, което е духовно задължение на всеки родител. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога, за Православната вяра и за християнските добродетели. Първа и най-голяма грижа на родителите трябва да бъде не толкова физическото отглеждане на децата, колкото духовното им възпитание. По думите на много свети отци голяма грешка правят онези родители, които смятат за свое първо и последно задължение да внасят вкъщи само средства за живеене, като предоставят възпитанието на децата само на училището.