Страната ни вече може да извършва агроекологични дейности по програмата САПАРД. 

Това стана след като Европейската комисия даде акредитация на България да развива селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда.

По правилата на биологичното производство ще се подпомага отглеждането на овощни и зеленчукови култури, лозя, ароматни и медицински растения, фуражни култури.

С агроекологични проекти могат да кандидатстват физически и юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители.

Общият бюджет е 12 милиона и 600 хиляди евро, съобщи БНР.