Джакпотът оцеля и след днешния тираж №96 на Българския спортен тотализатор

Печелившите числа са:

За играта "6 от 49":

I гр. шестици  няма
II гр. 11 петици по 3503,80 лв.
III гр. 875 четворки по 44,10 лв.
IV гр. 18 197 тройи по 3 лв.
Джакпотът е в размер на 1 159 107 17 лв.

IІ теглене (7, 16, 29, 30, 35, 48)

I гр. (6) - няма
Джакпотът е в размер на  1 488 378 24 лв.

Тото джокер

Позиция: 2, 3, 5.
Цифра от фабр. №: 9, 3, 8.

I гр. 5 тройки по 4250,20 лв.
II гр. 1663 двойки по 12,80 лв.

"6 от 42" (1, 12, 14, 20, 28, 39)

I гр. шестици няма
II гр. петиците са 11 и печелят по 1225,40 лв.
III гр. четворките са 438 и взимат по 30,80 лв.
IV гр. тройките са 7342 и получават по 2,60 лв.

Джакпотът е 112 452 лв.

"5 от 35", I теглене (6, 9, 12, 23, 24)

I гр. (5) - 2 по 13 337,50 лв.
II гр. (4) - 508 по 52,50 лв.
III гр. (3) - 13 226 по 2,70 лв.

II теглене (1, 16, 17, 24, 35)

I гр. (5) - 3 по 8891,70 лв.
II гр. (4) - 293 по 91 лв.
III гр. (3) - 9713 по 3,70 лв.

"Втори тотошанс"

"6 от 42"

1000 лв. 439490357 София
1000 лв. 017112256 София
2000 лв. 100773578 Пловдив

"5 от 35"

1000 лв. 094442703 София
1000 лв. 866159346 София
5000 лв. 374914077 интернет

"6 от 49"

2000 лв. 724428987 Бургас
2000 лв. 891478283 Ямбол
Автомобил 255110807 София