Частни оценители ще решават дали внасяните в България телефони отговарят на съществените изисквания за продажба. Телефоните, радиотелефоните и радарните устройства са част от така наречените радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, за които днес правителството одобри Наредба, с която хармонизира надзора им с нормативната база на Европейския съюз. Това съобщи Божидар Симеонов, директор в дирекция "Далекосъобщения" към Министерството на транспорта и съобщенията. Желаещите да станат оценители ще подават документи в Министерството на транспорта и съобщенията Ако тези съоръжения са произведени в Евросъюза, ще се прима, че отговорят на съществените изисквания за продажба в търговската мрежа. Ако са от други страни, вносителят ще трябва да доказва с техническата документация на продукта, че отговаря на съществените изисквания за продажба, уточни Симеонов.