Министерство на туризма представи идеен проект на първия по рода си задължителен Туристически Гаранционен фонд, който да обезщетява пътуващите в случаите на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на туроператори и да обезпечава отговорността на туроператорите, в контекста на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.

Целта е да бъдат създадени справедливи условия за бизнеса и на национално ниво да се реализира по-добра защита за крайните потребители на пакетни туристически услуги. В обхвата на Гаранционния фонд влизат потенциални възможности за обезщетение след отказ на резервации при пакетните пътувания, както и защита срещу несъстоятелност и неплатежоспособност на туроператорите.

Темата се дискутира от десет години, като след ковид отново стана актуална, посочи министърът на туризма Илин Димитров. Анализиран е опитът на Германия, Дания, Полша, Великобритания. За да се случи това, се изискват промени в редица закони, но работата е в сферата на редовно правителство, подчерта Димитров. Фондът ще изсветли сектора, оптимист е той. Ние не продаваме домати и краставици, ние организираме почивки на хора, каза още министърът.

Според него в началото фондът може да действа малко рестриктивно, но по пътя ще се намери истината. Важно е да защитим туриста, изтъкна ресорният министър. Днешната среща с бранша е началото на дискусията как да заработи гаранционният фонд.

Заместник-министърът Ирена Димитрова подчерта, че бизнесът е запознат с идейния проект. Ще се осъществява системен контрол върху оборотите на туроператорите. Туристическата застраховка остава за момента. С течение на времето може да отпадне, след като ефективно заработи туристическият гаранционен фонд. Действащите туроператори към момента ще трябва да се прелицензират. Това е сериозно решение, което изисква законодателна инициатива, по думите й. Ще се преосмисли обхвата на туристическата застраховка, което също изисква законодателно изменение.

Фондът ще помага и при неплатежоспособност на туроператор, но след стабилизацията му ще трябва да възстанови средствата на фонда. Той ще помага и при фалит на оператор. 311 туроператори са заличени до момента заради неизпълнение на законовите задължения. 1 промил от оборота ще е вноската във фонда за туроператор, като минималната е 80 лева месечно, но може да стигне до 1000 лева. Засега фондът няма да включва авиацията.

Очаква се силен летен сезон въпреки разединения туристически бранш

Очаква се силен летен сезон въпреки разединения туристически бранш

Интензивно пътуване за Великден очаква председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов