През октомври 51.7% от предлагащите места за настаняване са смятали да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. 62.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 48.3% - на нощувката.

Снимка 506713

Източник: НСИ

Това показва изследване на Националният статистически институт, проведено от 5 до 23 ноември, чиято цел е събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: "платен отпуск", "неплатен отпуск", "преминаване на непълно работно време", "намаляване на възнагражденията на персонала" и "дистанционна форма на работа".

Снимка 506714

Източник: НСИ

Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите за пореден месец, продължават да се увеличават и достигат 27.7%

През октомври 59.9% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 33.8% посочват, че няма промяна.

Снимка 506717

Източник: НСИ

В краткосрочен план (през следващия един месец) 48.3% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 26.2% няма да могат да се справят сами, а 25.5% от анкетираните посочват, че ще успеят "До 100%".

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през октомври 49.5% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 29.7% от тях смятат да продължат да работят, 16.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 3.1% прогнозират да я прекратят.