От туристическия бизнес искат равнопоставеност при плащане на авторските права за музиката - дали на ОКУП МУЗИКАУТОР и ОКУП ПРОФОН. Това се казва в писмо от Конфедерацията на българския туристически бизнес (КБТБ) до служебния министър на културата Велислав Минеков, до премиера Стефан Янев и до служебния министър на туризма доц. Стела Балтова.

Писма са изпратени и до ОКУП МУЗИКАУТОР и ОКУП ПРОФОН. Целта е равно третиране на бранша по отношение на музикалните права.

Глобиха "Музикаутор" с 56 678 лв. по искане на БНР

Глобиха "Музикаутор" с 56 678 лв. по искане на БНР

Заради злоупотреба с господстващо положение на пазара

С уговорката, че ценят труда на българските творци, но тяхната работа се използва като разменна монета с нечисти интереси от бранша настояват тази несправедливост да бъде прекратена. КБТБ държи на равнопоставеност и право на избор на всеки от нашите членове да прецени и избере през коя организация ще плаща дължимите суми за авторски права, се казва в писмото до министъра на културата проф. Велислав Минеков.

В писмата до Музикаутор и ПРОФОН се подчертава, че през последните години публично се прилага неравноправно третиране на различните браншови организации от туристическата индустрия. Двете сдружения отказват да предложат аналогични договорни условия, като тези, предлагани на членовете на сдружение "Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация" (БХРА). Има дори сигнали, че техни служители недвусмислено предлагат прекратяване на членство в други браншови организации, като изтъкват предимството и ги насочват към членство в БХРА.

Частните радиостанции спряха излъчването си в знак на протест срещу ПРОФОН

Всички частни радиостанции днес

"Неравноправното третиране на членуващите в нашите организации търговци и поставянето на членството в БХРА като условие за използване на привилегии при сключване на договори със сдружение "Музикаутор" и сдружение ПРОФОН е в грубо нарушение на конкуренцията и свободната инициатива", се казва в писмото от туристическия бранш.

Съгласно трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и съдилищата в страната, двете сдружения са с господстващо положение на българския пазар по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Това обстоятелство налага прилагането на еднакви условия спрямо ползвателите и въздържане от всякакво поведение, което е в състояние да ограничи или наруши конкуренцията.

Около 1000 музиканти получават еднократна помощ заради затварянето

Около 1000 музиканти получават еднократна помощ заради затварянето

Средствата ще бъдат осигурени следващата седмица

От туристическата Конфедерация приканват да спрат неравноправното третиране на нейните членове и порочната практика за промотиране на членство в БХРА.

Освен в нарушение на принципите на свободна конкуренция, констатираното от нас поведение представлява и неизпълнение на задължението за водене на добросъвестни преговори с ползвателите при обективни и недискриминиращи критерии от страна на организациите за колективно управление на права съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

От туристическата организация се заканват, че, ако не бъдат равнопоставени всички организации по отношение заплащането на музикалните права, от КБТБ ще бъде принудена да сезира Комисия за защита на конкуренцията.

В Конфедерацията на Българския Туристически Бизнес членуват Българската асоциация на заведенията, Сдружението на заведенията в България, Българска Туристическа Камара, Български Туристически Съюз, Българско Конгресно Бюро, Националния Борд по Туризъм и Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти.

От БХРА искат удължаване на мярката 60/40 до септември 2021 г.

От БХРА искат удължаване на мярката 60/40 до септември 2021 г.

Настояват и за промяна на тази помощ от държавата