Евродепутатите призовават за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС, отбелязват от пресслужбата на Европейския парламент.

Очаква се ЕП да призове Комисията да представи амбициозна стратегия за равенство между половете, която включва обвързващи мерки за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете.

След дебата в пленарна зала от 13 януари, евродепутатите ще гласуват в четвъртък резолюция, която призовава Комисията и държавите - членки окончателно да разрешат проблема с разликата в заплащането между мъжете и жените, стриктно да прилагат принципа за равно заплащане и да представят законодателство за повишаване на прозрачността на заплащането.

Въпреки факта, че принципът за равно заплащане е залегнал в Договора на ЕС, разлика в заплащането на жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава 16 %, с огромни разлики между държавите - членки. Положението се влошава, когато жените се пенсионират, тяхната пенсия е около 37% по-ниска от тази на мъжете.

В политическите си насоки за периода 2019 - 2024 г., председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обеща да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете като част от стратегията за равенството между половете. Новият комисар отговарящ за равнопоставеността, Хелена Дали, представи инициативи за въвеждането на правно обвързващи мерки за прозрачността на заплащането още по време на първите 100 дни на Комисията.