Оксфордският речник обяви за дума на 2019 година словосъчетанието "climate emergency" (климатична аварийна ситуация). Новината беше съобщена от екипа на речника в социалната мрежа Twitter.

Пояснява се, че "climate emergency" представлява "ситуация, в която са необходими спешни мерки, за да се ограничи или прекрати определена промяна в климата да се предотврати потенциално необратима щета върху околната среда в резултата на тези промени".

Езиковите експерти са отчели рязък скок в употребата на словосъчетанието "climate emergency" през тази година. През септември 2018 г. то практически не се е употребявало, докато през септември 2019 г. то е използвано над 6000 пъти.

Думата на 2018 г. според Оксфордския речник е "toxic" ("токсичен").

„Съучастник” е дума на годината според Dictionary.com

„Съучастник” е дума на годината според Dictionary.com

Популярността й е нараснала с 300%...