Наводнението и свлачищата в пет провинции в централната част на Виетнам поставиха над 1,5 милиона деца в риск от болести, глад и затруднено обучение. Най-малко 135 000 семейства са били пряко засегнати от бедствието, а над половин милион души не могат да получат достъп до чиста вода, заключи УНИЦЕФ.

Наводненията унищожиха жилища, сгради на институции, реколта и поминък и опустошиха инфраструктура.

Близо 1,2 милиона ученици в момента са извън училище и ученето е нарушено.

Спасителните дейности също са затруднени.

"УНИЦЕФ отпусна първоначално 100 000 щатски долара за спешна помощ", каза Рана Флауърс, представител на УНИЦЕФ във Виетнам. В същото време трябва да обърнем внимание и върху психическото благосъстояние на децата и жените."