Агенцията за приватизация подписа договор за продажба на остатъчен пакет от акции с "Риел 99" АД - София. Акциите представляват 3. 954 процента от капитала на "Хотел Рила" АД - София. Сумата по сделката възлиза на 279 060 долара. 10 процента от нея са платени в брой при подписването на договора. Останалите средства трябва да бъдат преведени чрез компенсаторни записи до 10 календарни дни. "Риел 99" вече притежава 51 процента от акциите на дружеството. Това съобщиха от Агенцията за приватизация.

Договорът за продажба на мажоритарния пакет от акции на "Хотел Рила" АД - София беше подписан през юни 2000 година. Цената на сделката тогава беше 3 607 500 долара.