ЕЛЕНА КОЦЕВА

главен редактор

ЮЛИЯН МАРКОВ

редактор

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

редактор

ТЕОДОРА БОНЕВА

редактор

БОЯН БОЯНОВ

редактор

СИРМА НИКОВА

редактор

ВЕРА ХИНЧЕВА

редактор

ИАН ЛАТИНОВ

редактор

ВИКТОР ПЕТРОВ

редактор

СИМЕОН ЯНЕВ

репортер

ИВАН ГЕРГОВ

репортер

ДИЛЯНА ПАНАЙОТОВА

репортер

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

оператор

ЗА КОНТАКТ с News.bg

Web Media Group 1113, София ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20

тел: +359 2 816 43 12

E-mail: office@news.bg

office@wmg.bg