ЕЛЕНА КОЦЕВА

главен редактор

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ

редактор

ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА

редактор

АНДРИЯН ГЕОРГИЕВ

редактор

КОНСТАНТИН БОТЕВ

редактор

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА

редактор

ТЕОДОРА БОНЕВА

редактор

ДИЛЯНА ПАНАЙОТОВА

репортер

СИМЕОН ЯНЕВ

репортер

АНТОНИЯ ЧОРЕВА

репортер

ВЕРА ХИНЧЕВА

редактор нощна смяна

ИЛИЯНА СЛАВОВА

редактор нощна смяна

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

оператор

ЗА КОНТАКТИ

News.bg 028164312

office@news.bg

Web Media Group1113, София ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20028164316

E-mail: office@wmg.bg