ЕЛЕНА КОЦЕВА

главен редактор

ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА

редактор

АНДРИЯН ГЕОРГИЕВ

редактор

КОНСТАНТИН БОТЕВ

редактор

ТЕОДОРА БОНЕВА

редактор

БОЯНА МАРКОВА

редактор

СИМЕОН ЯНЕВ

репортер

АНТОНИЯ ЧОРЕВА

репортер

ВЕРА ХИНЧЕВА

редактор нощна смяна

ИЛИЯНА СЛАВОВА

редактор нощна смяна

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

оператор

ЗА КОНТАКТ с News.bg

Web Media Group 1113, София ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20

тел: +359 2 816 43 12

E-mail: office@news.bg

office@wmg.bg