ЕЛЕНА КОЦЕВА

главен редактор

ЮЛИЯН МАРКОВ

редактор

ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА

редактор

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

редактор

ТЕОДОРА БОНЕВА

редактор

БОЯНА МАРКОВА

редактор

БОЯН БОЯНОВ

редактор

ВЕРА ХИНЧЕВА

редактор

СИМЕОН ЯНЕВ

репортер

АНТОНИЯ ЧОРЕВА

репортер

ИВАН ГЕРГОВ

репортер

ДИЛЯНА ПАНАЙОТОВА

репортер

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

оператор

ЗА КОНТАКТ с News.bg

Web Media Group 1113, София ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20

тел: +359 2 816 43 12

E-mail: office@news.bg

office@wmg.bg