За около 100 общини в България, които са с недостатъчен опит в усвояването на средствата по програма ФАР, съществува предпоставка да възникнат проблеми при усвояването на средствата по оперативна програма „Регионално развитие".

Това съобщи експертът от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Георги Стоев, цитиран от БНР.

За устойчиво развитие на туризма в България по оперативната програма са предвидени 218 млн. евро.

Трите схеми, по които ще може да се кандидатства с проекти, ще бъдат открити тази година.