12 търговски банки са заявили желанието си да се включат в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица с прекъснати доходи поради пандемията от COVID-19

По програмата ще се предоставят безлихвени кредити до 4 500 лева, припомнят от ББР.

Това са:

 • Алианц банк България
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет банк
 • ОББ
 • Общинска банка
 • ПИБ
 • Райфайзенк банк
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • ЦКБ
 • Юробанк България

Българската банка за развитие и търговските банки работят по сключване на финансовите споразумения, както и за създаването на необходимата организация в клоновите мрежи на банките, за да може финансовият ресурс да е налице в първите дни след Великденските празници.

Припомняме, програмата за гарантиране на безлихвени кредити е до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Днес е проведено заседание на Надзорния съвет на "Българска банка за развитие" АД, който със свое решение възложи на Управителния съвет на ББР средствата от увеличението на капитала на банката да се разходват единствено за дейностите по изпълнение на приети от правителството мерки за подпомагане на малките и средни предприятия и определени групи физически лица за справяне с икономическите последици от COVID-19, изразяващи се в издаване на портфейлни банкови гаранции към търговските банки в страната.

Решението цели да се заяви категорично и недвусмислено пред българското общество, че средствата, предоставени с Постановление на Министерския съвет на Република България № 52/26.03.2020 г. за увеличаване на капитала на ББР АД до 700 млн. лв. ще бъдат използвани единствено за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към търговските банки.

Заседанието на Надзорния съвет е проведено по настояване на министъра на финансите Владислав Горанов.