В цеха на Завод 3 в „Арсенал” – Казанлък се работи на „специален режим” за безопасна работа, наложен от Главната инспекция по труда.

Принудителният режим се е наложил след инцидента от края на миналия месец, при който загинаха двама мъже – инженер и монтьор.

Проверката на Инспекцията по труда е установила, че в авариралата преса е имало барутна маса, което създава непосредствена опасност за живота на работниците, дори при ремонта и извеждането ѝ от експлоатация, съобщава БНР.

Затова и в момента се работи по ремонта на пресата при разписани конкретни организационни и технически мерки със срокове и отговорници с цел да се избегнат други инциденти при ремонта на пресата.

По време на проверката работодателят не е представил на контролните органи документ, от който да е ясно, че работното оборудване в обекта е било почистено, както изискват инструкциите и правилата за безопасна работа, затова е издаден акт.

Заради липсата на информация в инструкцията по безопасност при извършването на операцията "Обезводняване на барутни маси“ за предвидими ненормални ситуации на работодателя е издаден друг административен акт.

Припомняме, в петък вечерта възникна отново инцидент в цех на "Арсенал" и загина един човек.