За проекти на общините да бъдат разпределени допълнително 24 млн. лева. Това е спестен ресурс по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година. 

Това предложи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган Деница Николова.

Тя направи изявлението по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в Пловдив.

Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. 

Предвижда се да бъде дадена възможност и на Агенция "Пътна инфраструктура" също да се възползва от спестен ресурс за финансиране на още пътни проекти.

Пред участниците в 13-тото заседание на Комитета за наблюдение зам.-министър Николова отчете изпълнението на европейската програма като успешно. До момента са сключени 553 договора на стойност 2,5 млрд.лв., т.е. договорено е около 85% от наличното финансиране, което за програмния период е над 3 млрд. лв.

Вече 50% от договорените средства са разплатени, а 17% са отчетени към ЕК.

"Това показва, че 2 години преди приключване на програмата вървим с големи темпове на изпълнение", коментира тя. 

До края на годината ще продължи договарянето на до 100% от ресурса по оперативната програма, а всички мерки са отворени за кандидатстване. Към днешна дата са реализирани и приключени 74 проекта за модернизиране на образователна инфраструктура, пътни отсечки, обекти от градската среда - паркове, велоалеи, градски транспорт, мерки за доставка на нови автобуси, тролеи и трамваи за столицата.

Пред журналисти заместник-регионалният министър коментира, че община Пловдив изпълнява с ускорени темпове проектите си, финансирани от ОПРР.

Сред участниците във форум са Аурелио Сесилио, Райчъл Беамонт и Йо Говаертс от Генерална дирекция "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.