Осиновени са близо 20% от заловените безстопанствени кучета в страната за 2019 г. Своя собственик са намерили 4 305 кучета от общо 22 646 приютени кучета. Областите Бургас, Перник, София град, Стара Загора и Русе са с най-голям процентът на осиновявания.

Това стана ясно след приетия от Министерският съвет Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в страната, съобщи министерски съвет.

В 263 общини в страната Програмите са приети, а общият брой на регистрираните приюти е 53.