През третото тримесечие на 2016 година безработните лица в нашата страна са 229 хиляди, което представлява понижение с 50,3 хиляди спрямо същото тримесечие на миналата година.

Това показват данни на Националния статистически институт. В същото време коефициентът на безработица се понижава до 7,0% от 8,3% година по-рано.

За посочения период намалява коефициентът на безработица както при мъжете, така и при жените, съответно до 7,4% и до 6,5%, докато от общия брой на безработните лица през третото тримесечие на настоящата година 130,1 хиляди (или 56,8%) са мъже и 98,9 хиляди (или 4,32%) - жени.

Продължително безработните (от една или повече години) са 142,4 хиляди, или 62,2% от всички безработни лица, като коефициентът на продължителна безработица намалява до 4,3% от 5,2% през третото тримесечие на 2015-а година. От общият брой на безработни лица 41 хиляди, или 17,9%, търсят първа работа.

От всички безработни 14,2% са с висше образование, 50,3% - със средно и 35,5% - с основно и по-ниско образование.

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на текущата година общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3,0527 милиона, от които 1,6237 милиона са мъже и 1,4291 млн. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 49,9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 година намалява с 0,4 процентни пункта. При мъжете този дял е 55,2%, а при жените - 45,0%.