От началото на тази година до момента са регистрирани 90 горски пожара, с обща площ 3 600 дка.

За 2015 година общо възникналите пожари са 429. Засегнати са 43 128 дка, като от тях само 1667 дка са опожарени от върхов пожар.

През миналата година най-много пожари са регистрирани в териториалните обхвати на Регионални дирекции по горите - Ловеч, Кюстендил, София, Берковица и Бургас.

По данни на Изпълнителна агенция по горите 97% от тях са предизвикани от човешко действие или бездействие.

Със започването на летния сезон от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата. Това се налага заради високите температури на територията на страната и свързания с това висок риск от възникване на горски пожари.

От институциите напомнят и че паленето на огън в земеделски земи е абсолютно забранено.

Териториалните поделения на Държавните горски и ловни стопанства, както и Регионалните дирекции по горите са организирани и осигуряват денонощни дежурства.

ОТ ИАГ напомнят и някои от основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват:

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.
• По време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него.
• Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.