Комисията по досиетата обяви прокурори и военни следователи, сътрудничели на  бившата ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия. Проверени са 1947 лица.

Ангел Дончев, прокурор във Върховна касационна прокуратура от 1.02.2000 до 27.12.2007 г. е бил щатен служител в ГСУ.

Агент на службите е бил и прокурорът в Районна прокуратура-София Антон Ефтимов, който е служил под псевдоним Емил. Сътрудничил е на ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III. Снет е от отчет през 1988 година.

Завеждащ-отдел във Върховна касационна прокуратура Асен Арсов също е бил агент с псевдоним Тасев в ДС, ВГУ-ХI-I-р.

Атанас Попов, който до 2004 изпълнява длъжността  военен прокурор във Военно окръжна прокуратура- Сливен, е бил щатен служител в ОУ на МВР-Сливен-ДС. Стартира кариерата си като разузнавач III степен и се издига до зам. началник отделение през 1981.

Валери Василев от Районна прокуратура - София е бил нещатен служител - ОРОН "В. Зогравски". През 1982 е привлечен за ОРОН и му е определено месечно възнаграждение, за което комисията разполага със съответните документи.

Заместник-апелативния прокурор на София Велин Елмаян е бил агент на ДС в управление VI-III-II. Псевдонимът му е Александров, вербувал го е Цветан Вутов. Снет е от отчет през 1986 година.

Прокурорът от Военно-апелативна прокуратура Георги Камбуров е бил агент на ДС в управление III-IV-I. Псевдонимът му е бил Дозоров, вербуван е от Григор Манчев.

Георги Кювлиев, зав. отдел във  ВКП  от 15. 01. 2004 г. е бил агент на ДС управление III-VII-IV; управление III-I-I с работно име Иванов. Вербуван е от Станко Въчков като работи под неговото ръководство и това на Петър Желязков и Гаврил Гаврилов. Снет е от отчет през 1980 година.

Димо Николов, прокурор в Районна прокуратура - Бургас от 15. 06. 2001 г. е бил щатен служител в ОУ на МВР-Бургас. През 1989 г. е назначен за разузнавач в отделение "Териториално" ДС. Емилиян Козловски, който е военен следовател във Военно окръжна прокуратура Сливен, е бил щатен служител на ДС в управление III. През 1984 година е преназначен за старши разузнавач.

Ивайло Симов, прокурор във ВКП от 01. 03. 2007 г. е бил агент на ДС управление III-VII-I; управление VI с работно име Еди. Вербуван е от Красимир Христов.

Любомир Божков е прокурор във ВКП от 07. 07. 2004г. За службите като агент на ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ го вербува Сергей Колев. Псевдонимът е бил Володя. През 1989 е снет от отчет.

Николай Соларов, който от 2003 е прокурор в Апелативна прокуратура-София е бил агент на службите. За работата в ОУ на МВР-Перник-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС го вербува Ал. Томов. Работното му име е Петров.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Петър Долапчиев е бил осведомител с псевдоним Златко. Вербуван е от Боян Наков. Под ръководството на Наков, Милко Трифонов; Г. Кръстев и Павел Терзиев е служил в ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III; управление VI-II-I; ОУ на МВР-Благоевград-ДС.