Тютюнопушенето остава водещ предотвратим рисков фактор за разпространение на незаразни болести в световен мащаб. Според Коалицията за живот без тютюнев дим, ситуацията, свързана с COVID-19, задължава държавата, наред с безпрецедентните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса , да ограничи тютюнопушенето, да изпълни решително ангажиментите, които е поела по отношение на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, ратифицирана от България със закон.

Коалицията за живот без тютюнев дим е разтревожена и от факта, че тютюневата индустрия, която е причина за 8 милиона смъртни случаи годишно в световен мащаб, използва създадената около COVID-19 ситуация, за да рекламира в социалните медии и по други канали своите нови "иновативни и по-безвредни" изделия. Чрез предоставените дарения за борба с коронавируса , индустрията цели да подобри своя имидж пред обществото, което би й дало възможност да оказва по-голямо влияние при определяне националните здравни политики.

Според д-р Ган Кан, The International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases: "При тези планини от доказателства, че пушачите са изложени на по-голям риск от тежко протичане на COVID-19, най-доброто, което тютюневата индустрия може да направи за ограничаване на заболяването , е незабавно да спре производството, предлагането и продажбата на тютюневи изделия."

Поради тази причина активистите са твърдо убедени, че сега е моментът, в който пушачите трябва да спрат пушат.