Руската хибридна война против България навлезе в интензивна фаза, нейната инфраструктура се доразвива, Кремъл непрекъснато инвестира в нея. Такава позиция изрази Атлантическият съвет на България на фона на поредния шпионски скандал с руски дипломати и заявката за създаване на русофилска партия у нас.

"В настоящия момент руската хибридна война против България навлезе в интензивна фаза, чиято цел е постигането на точка на преобръщане (tipping point), след която да настъпят необратими вътрешнополитически мутации в държавата, така че евроатлантическият ни избор да бъде неутрализиран." - посочват от АСБ в изявление, публикувано във Фейсбук.

От организацията подчертават, че не случайно Николай Малинов от Национално движение "Русофили" вече обяви целта на бъдещата си русофилска партия - референдум за излизане на България от "военните структури" на НАТО.

"За целта вече всички елементи на хибридната "инфраструктура" са мобилизирани. Една от характерните и най-видими особености на този етап на интензифициране на хибридната дейност е обявяването на открито русофилски политически проекти, като например създаването на партия на русофилите. Освен това, спящите досега агенти на Москва излизат на сцената, като се включват в процесите и се стремят да ги ръководят. Някои вече открито афишират, че са русофили. Sleepers become leaders, както сполучливо описва съветската практика Юри Безменов, избягал на Запад агент на КГБ през Студената война." - отбелязват от АСБ.

Атлантиците предупреждават, че България днес се намира в особено рисково положение пред лицето на руската хибридна война, като изброяват пет основни фактора, определящи този риск:

"1. Значението на България за руската имперска политика.

Страната ни е обект на дългосрочен осъзнат стратегически руски интерес. Този интерес датира от векове и се проявява трайно в хода на историята.

България днес е "руската врата" на Балканите, както я определи генерал Леонид Решетников. Освен това, Москва цели страната ни да бъде слабото място в югоизточния фланг на НАТО. След като Румъния се доказа, че е сравнително трудна мишена за руската подривна дейност, Кремъл залага именно на България като най-слабото звено на НАТО в Черно море. Ако Москва реализира пробив по това направление, надеждите й са той да бъде именно в България (а не в много по-защитените Турция или Румъния).

2. След 2014 г. руската реваншистка политика, насочена към максимално възможното възстановяване на сферите на влияние на бившия СССР, непрекъснато ескалира. Черно море и Балканите са във фокуса на стратегията й на нарастващ реваншизъм.

3.Русия вече е вложила значителни ресурси, за да въздейства върху България и има още достатъчно такива, за да продължи. Не се очаква Москва да изгуби интерес, нито пък да остане без средства за инвестиции в своята хибридна активност в България.

4. Москва вече разполага с добре изградена и работеща от много време хибридна "инфраструктура" в България. Инвестицията отдавна носи възвращаемост, като очакванията са печалбата да нараства в перспектива.

5. Волята на Кремъл да продължи с подривната си дейност против България е постоянна. Независимо кой е управлявал империята, Москва никога не е изостанала стратегическата си цел да подчини България в хода на експанзията си към региона."

"Именно сега е решителният момент българското гражданско общество да бъде бдително и да защитава евроатлантическия си избор", апелират от Атлантическия съвет.

На 3 март 2020 г. АСБ започна постоянен мониторинг на руската хибридна дейност против България.

"Използваме думата "инфраструктура", защото руската подривна дейност против страната ни е: ръководена от стратегия; организирана; систематична; изискваща постоянното влагане на значителни ресурси; вече са вложени значителни "инвестиции"; датираща много назад във времето; с постоянен характер. Това не е ad hoc инициатива, която скоро ще приключи, а е дългогодишна дейност, плод на нарочна и дългосрочна стратегия за подчиняване на държавата ни на волята на Кремъл.

Във всеки един елемент от тази своеобразна "инфраструктура" вече са вложени достатъчно ресурси - финансови, материални, човешки, времеви, интелектуални, информационни и др. Същевременно, процесът на инвестиране и доизграждане на тази "инфраструктура" продължава. Инвестициите в нея отдавна носят възвращаемост и това е видно от резултатите от руската подривна дейност против страната ни." - поясняват атлантиците.

Резултатите от мониторнига са представени във вид на таблица, публикувана на Фейсбук страницата на АСБ.

„168 часа”: Около 60 руски шпиони са прикрити като дипломати у нас

„168 часа”: Около 60 руски шпиони са прикрити като дипломати у нас

Съвпадение на три събития...