Около 60 милиона лева биха могли да бъдат пренасочени за помощ на българските авиокомпании. Същите са в наличност в "Летище София" ЕАД след смяната на концесионера на аеропорта и с тях може да се разпорежда Министерството на транспорта. Това стана ясно след проведена на 28 юни, среща между представители на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ) и служебния министър на финансите Асен Василев. На нея за пръв път бяха обсъдени конкретни мерки за подобряване на изключително незавидното положение на авиосектора у нас в резултат на коронакризата.

От асоциацията поискаха осигуряване на спешна безвъзмездна помощ за авиационния сектор в размер на 20% от оборота за 2018 и 2019-та година. И още:

- Разширяване на възможностите за финансиране на авиокомпаниите от оперативни програми, например ОП "Иновации и конкурентно-способност", ОП "Инициатива за малките и средни предприятия", ОП "Развитие на човешките ресурси", Програма COSME, "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

- Включване на фирмите от авиобранша в Плана за възстановяване на ЕС от Covid-19 и устойчиво развитие и безвъзмездно отпускане до 50% от общия оборот за двете години - 2018 и 2019, които средства да бъдат използвани за възстановяване на сектора в рамките на следващите три години;

- Поемане от държавата на част от завишението вноски в Професионалния пенсионен фонд на летателния състав (12% осигурителния доход);

- Освобождаване на българските компании от плащане на такси към ГД "ГВА" по тарифа №5 за срок от поне 3 години;

- Възможност за безлихвени кредити до постъпване на безвъзмездната помощ по Плана за възстановяване от Covid-19.

Над 100 млн. са загубите за авиацията ни, а не се предвижда помощ

Над 100 млн. са загубите за авиацията ни, а не се предвижда помощ

Това заяви председателят на Асоциацията на авиационната индустрия Тодор Иванджиков

На срещата някои от горепосочените предложения не бяха взети предвид. От Министерството обаче предложиха АБАИ да бъде включена в Националния съвет за тристранно сътрудничество на социалните партньори за определяне на рамката за следващите 6 месеца.

От АБАИ за пореден път подчертаха значението на чартърния бизнес и за страната ни: според представители на организацията той е изключително важен, тъй като приходите от него остават в българската икономика и са предпоставка за стабилизиране на туризма, който пък от своя страна осигурява 12% от БВП на държавата. Ситуацията в българската и световна авиация обаче не се е подобрила. По данни на Eurocontrol към 27.06.2021, въздушният трафик над Европа е на нива от едва 53% спрямо аналогичния период от 2019 година. Този резултат не дава на по-голямата част от авиационните предприятия възможност да се самоиздържат, а още по-малко - да покрият натрупаните през изминалите 15 месеца дългове. Очакваното бавно възстановяване на трафика и неясните перспективи в краткосрочен и средносрочен план поради новите варианти на коронавируса и ниското ваксинално покритие на българското население влошават ситуацията още повече.

В същото време членовете на АБАИ все повече се увеличават. Само през изминалата седмица към организацията са се присъединили 3-ма нови представители, а именно MRO фирма, компания за наземно обслужване, и клуб, предлагащ като услуги екстремни спортове, сред които и въздушни. Това говори за две неща: първо, че ситуацията в авиационния сектор продължава да бъде сериозно влошена и второ - че компаниите имат нужда от сътрудничество помежду си, диалог, ясно поставяне на проблемите и най-вече - конструктивна обратна връзка с ресорните към бранша министерства.