Българите от Македония не искат повече да бъдат образовани с фалшифицирана история и с един език, който с конституцията в република Македония се нарича „македонски език", а служи като основно средство за дебългаризация на Вардарска Македония.

Това заявиха от асоциацията РАДКО на пресконференция в София.

Те са категорични в искането си да имат същото образование, както в България с използването на български книжовен език.
Ние, българите в Македония, искаме един от официалните държавни езици в република Македония да бъде и българският книжовен език", подчертаха те.

Председателят на асоциацията Владимир Панков поясни, че българите в Македония искат да им се признае правото на държавност и да имат културна автономия.
Той изтъкна, че по времето на османската империя са имали културна автономия, имали са български църкви и образователни институции.
Когато дойдоха сърбите  в Македония, църквите и училищата бяха забранени и закрити и оттогава ние нямаме българско образование, каза Панков.
Той изрази недоумение защо в 21 век някои да нямат право да си учат майчиния книжовен език.

Владимир Панков съобщи още, че македонската организация РАДКО възнамерява да се регистрира и в България.
„Това ще бъде политическа организация, но не политическа партия", каза той и подчерта - „Искаме да бъде легитимна на основание на законите в България".