Правителството у нас ще отпусне 224 781 лева помощ на страни от Западните Балкани и Виетнам срещу борбата с COVID-19.

Средствата ще бъдат насочени към два приоритетни сектора: здравеопазване и подпомагане на социално-икономическото развитие с акцент върху жени, деца, възрастни и хора с увреждания.

От тях 66 000 лева са предвидени за центрове за ранна и сензорна терапия в Скопие и Охрид. Средствата ще се използват за работа с деца с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (АДХД) и синдром на Даун.

Предвижда се 68 454 лева да бъдат отпуснати на Белодробната болница в Брезовик и Черна Гора. Предвидено е закупуване на медицинско оборудване за бронхоскопия, необходимо за белодробни изследвания и лечение на болни с тежки респираторни заболявания.

25 000 лева са предвидени за здравен дом в град Мостар, Босна и Херцеговина. Предвижда се средствата да бъдат използвани за закупуване на предпазни средства.

Сумата от 21 401 лева е предвидена за проект "Адаптиране на детска градина "Полетарац" за град Тузла. Изпълнението на проекта ще утвърди подкрепата на България за образованието дори и в условията на криза.

18 926 лева се отпускат за Виетнам за справяне с разпространението на заразни болести в детска градина "Виетнам-България". В детската градина, построена през 1981 г. с финансови средства от България като един от символите на българо-виетнамското приятелство, се обучават около 550 деца.

Средствата са предвидени за закупуване на оборудване за медицински кабинет и апарати за пречистване на въздуха в помещенията.

Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие.