Жените в България все още са по-ниско платени от мъжете и по-често и за по-дълго време остават без работа. Освен това и продължават да бъдат с по-малки пенсии
Делът на бедните жени е по-висок от този на мъжете.

Данните, които БНР съобщава, са от доклада за "Равнопоставеността на мъжете и жените в България през 2015 г.", който предстои да бъда гласуван от правителството.

Статистиката сочи, че жените остават по-ниско платени от мъжете средно с 13 на сто. такава е разликата в добивната промишленост. В преработващата пък неравнопоставеността е драстична - жените получават 23% по-ниски заплати.

Отчита се и разликата в размерите на пенсиите. При средна пенсия от 321 лева мъжете получават 385, а жените 110 по-малко.

Според данните от Европейското статистическо наблюдение за доходи и условия на живот живеещите в материални лишения българи са 33%. Делът на бедните домакинства, съставени от едно лице – жена, е 37% спрямо 23% от домакинства с едно лице - мъж.

По-често жените са безработни, сочи също статистиката за 2015 г. Делът им в сравнение с 2014 г. дори нараства с 0,7%, достига 55% от всички регистрирани. Продължително безработните жени с престой на пазара на труда над 1 година също нараства с 6% през 2015 г. спрямо година по-рано.

Разликите при пенсиите между мъжете и жените се обясняват освен с по-ниските заплати, с по-малкия стаж на жените и по-ранното ми пенсиониране.

Предвижда се именно заради това през 2037 г. двата пола да се пенсионират на една и съща възраст. Дотогава възрастта за пенсия при мъжете ще нарасне с 14 месеца, а при при жените увеличението ще е с 4 години и 2 месеца.