Министерството на културата подкрепи проекта на Казанлък „Севтополис", съобщи Казанлък.com.

Кметът на община Казанлък Стефан Дамянов е получил официално становище от министър Стефан Данаилов относно внесената от Община Казанлък в Министерството на културата докладна записка за проекта "Севтополис".

Във връзка с инициативата за изграждане на кръгово язовирно съоръжение с многообразни културни функции и парково пространство около археологическите структури на Севтополис във водите на яз. "Копринка" се иска становище на Общината относно провеждането на международен конкурс.

Има се предвид и значимостта на обекта за културното наследство на България и развитието на туризма в региона, се съобщава в писмото от министър Стефан Данаилов.

„Този конкурс ще даде възможност да се представят по-широк кръг възможни концепции за експониране на посочения археологически обект.

Вашата позиция ще бъде от съществено значение за изготвянето на планово задание за подготовката и провеждането на конкурс.

Позицията ви е важна и за определяне на конкретните ангажименти на държавата и общината по реализацията на проекта", се казва в становището на министъра до кмета на Казанлък Стефан Дамянов.

От своя страна кметът инициира създаването на комисия от специалисти за изготвяне на становището, поискано от Министерството на културата.

Предстои да бъде сформиран и комитет от учени, общественици, деятели на културата и туризма от държавни, обществени и частни организации за подкрепа на проекта.

Дамянов допълни, че Министерството на културата е потърсило компетентното становище и на Националния археологически институт и музей при БАН и Центъра за тракология.