Държавата прехвърля собствеността върху "Момчилова крепост" на община Смолян за 10 години. Това реши Министерският съвет. Археологическа недвижима културна ценност "Момчилова крепост" се намира в землището на с. Градът и с. Подвие , община Смолян, м. "Градището".

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Смолян.

Снимка 218432

Източник: архив БГНЕС