Едно от предложенията за промени в Кодекса на труда, които представи социалният министър Деница Сачева на семинар в Банкя е промяна е увеличаването на извънредния труд от 150 на 300 часа. Това ще може да става само с колективното трудово договаряне, обясни социалният министър Деница Сачева, съобщиха от "24 часа"

Министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца.

Освен това българските работници командировани в ЕС вече ще получават заплащане спрямо тарифите на приемащата ги страна.

Обсъжда се и по-висока глоба на шефовете при констатиране на нерегламентиран труд при три и повече нарушения.

Министър Сачева обясни, че ще се работи по създаването на Кодекс за социална закрила, който да обедини сегашното законодателство. Целта е по този начин парите да стигат до най-нуждаещите се. Сега се отпускат до 3,5 млрд. лв. за хората с увреждания за социални услуги, помощи и пенсии. Тя увери, че няма да се отнемат придобити права от Закона за личната помощ, а целта на анализа е да се предложат промени, които да бъдат по-целенасочени към хората с увреждания.

Друго предложение, свързано с промени в Конституцията е служителите да могат да ползват платен годишен отпуск след 4 месеца трудов стаж. Сега платения си годишен отпуск работникът може да ползва, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

Ако той е придобит през първата година на работа на служителя, той има право да го ползва за същата година в пълен размер. Когато обаче част от него е придобита в две години, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година. За втората година вече придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер.