Все по-малка става възрастта на първоначалната употреба на наркотици. Това обяви Ивелина Пейчева, която отговаря за Консултативния център за деца, юноши и родители в София.

"Нашият най-малък клиент е 13-годишно момче", посочи тя.

На 26 юни отбелязваме Световния ден за борба с употребата на наркотици и нелегалния наркотрафик. Центърът отворя врати през 2011 г., за да посрещне нуждите на децата, които вече са се запознали с наркотиците. "Тук се предлагат услуги за деца и техните родители, които имат реална употреба на психоактивни субстанции", обясни Пейчева. Провеждат се индивидуални консултации, групова работа и креативни ателиета.

"Броят на потърсилите помощ с годините от създаването е с тенденция да нараства, тъй като се популяризира съществуването на детския консултативен център", коментира Пейчева. По думите й, от началото на тази година броят на достигналите детския център е около 400 души. Повече са родителите, по-малко са децата, които се обръщат за първична помощ. Пейчева изтъкна, че основната задача на работещите в центъра е да върнат отговорността на родителите и увереността им в това да отглеждат едно здраво поколение.

С данните за най-разпространените наркотици се занимава Националния фокусен център. "Използвайки данните от Националния фокусен център, не бих казала, че марихуаната е най-масово разпространена, тъй като дизайнерските дроги са все по-достъпни и те малко започват да се конкурират с познатата ни в последните десетилетия марихуана", коментира Пейчева.

"Първата стъпка, която следваме в работата си, е да преценим доколко можем да бъдем полезни на конкретното семейство и на конкретното дете, защото употребата на психоактивни субстанции се появява в някакъв етап от живота на детето, но тя е следствие от много други неща, които се случват в процеса на порастване", подчерта тя.

По думите й, към момента директор на центъра е медицинско лице със специалност психиатрия. Той подпомага да се уточни дали детето е носител на болестното състояние "употреба на психоактивни вещества".

Пейчева изтъкна, че на практика в юношеството не може да бъде категорично определено, че децата стават зависими. Това е процес, който се разгръща във времето. Пейчева поясни, че обикновено, когато се започне работа със самото семейство, нещата се овладяват на етап експериментиране.
В центъра реализират 9-месечна програма, която е интензивна и изисква ежеседмични посещения от страна на родителите и на самия носител на проблема.

"За да кажем дали нещо е успешно, трябва да има проследяване", смята Пейчева. По думите й, когато говорим за експериментална употреба и употреба, която е с начало в юношеството, такъв тип проследяване е много трудно да се случи. Причината е, че когато се овладее проблемът, родителят преустановява този контакт. "А ние, за да кажем, че детето е преустановило употребата оттук нататък в своя живот, трябва да имаме поне 5-годишно проследяване", изтъкна тя.

От 10 души 3 се връщат обратно в центъра. "Смята се, че се създава добра връзка и те получават адекватна помощ в този център, за да ни потърсят отново", обяснява специалистът.

Към центъра се обръщат повече момичета. "Това е така, защото момичетата са по-склонни да споделят, за разлика от момчетата", подчерта Пейчева и поясни, че казаното не е предпоставка да се смята, че повече момичета употребяват наркотици, отколкото момчета.

 

"Общувайте с децата си", посъветва тя родителите. По думите й, ако родителят има достатъчно близка връзка с детето си, той регистрира промяната в поведението му, защото употребата на психоактивни вещества е поведенчески проблем. Ако родителят е чувствителен към тази промяна на поведението, той ще регистрира на много по-ранен етап, че нещо се случва с детето. Пейчева уточни, че не винаги се касае за употреба на наркотични вещества, а проблемите може да са и кризата на порастването.