Над 35 хиляди проверки на строежи през 2019 са извършени от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). В отчета си за миналата година от инспекцията се хвалят с участието си в операцията по разбиване на групите за телефонни измами.

По разпореждане на Специализирана прокуратура ДНСК е изискала информация от кметовете на общини за законността на строителството на недвижими имоти, собственост ни измемници и на техни свързани лица.

Проверени бяха общо 130 обекта на територията на гр. Горна Оряховица, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, с. Арчар, община Димово, област Видин, гр. Берковица, област Монтана, гр. Левски, гр. Ветово, област Русе.

ДНСК прекрати лицензите на 6 фирми за строителен надзор

ДНСК прекрати лицензите на 6 фирми за строителен надзор

Дирекцията е наложила санкции за близо 300 хил. лв. на фирми за строителен контрол

Издадени са 17 заповеди за премахване на незаконни строежи, от които един вече един е премахнат, а 16 са в процес на доброволно премахване. За други 20 обекта тече процедура. Забрана за ползване е наложена за 5 обекта.

23 от останалите проверени сгради са в категорията на т.нар. търпими строежи.

За 2019 година от ДНСК се отчитат общо с 24 хиляди извършени проверки на издадени строителни книжа - разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти, при които са отменени над 70 броя разрешения за строеж.

Премахнати са 40 незаконни строежа, като част от тях са инсталация за хлороунищожение и склад за съхранение на натриев хипохлорит (белина) в Ямбол, както и склад за съхранение на пълни бутилки и варели с течен хлор, отново в Ямбол.

Извършени са и 5 800 проверки на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория включително. Вследствие на тези проверки, само през миналата година са прекратени удостоверенията на 6 надзорни фирми.