Удължава се срокът, до който договорните партньори на НЗОК ще получават средства за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка до 31 май 2021 г.

Изпълнителите на първична медицинска помощ (общопрактикуващите лекари), които отказват да поставят препоръчителни ваксини срещу COVID-19 при изявено желание от здравноосигурените, включени в пациентската им листа, няма да имат право да получават средства за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка. Проектът на Методиката е съгласуван с Българския лекарски съюз.

Джипитата не са получили пари за борба на първа линия с COVID-19

Джипитата не са получили пари за борба на първа линия с COVID-19

Личните лекари все още не получават автоматично резултати от е-направленията