Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Това стана след решение на Министерски съвет.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 37 млн. лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на дейността на ведомството в условията на засилен миграционен натиск.

Съгласно друго постановление се одобряват допълнителни разходи, в размер до 5 000 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

Оградата по границата с Турция ще се ремонтира от МВР - без обществена поръчка

Оградата по границата с Турция ще се ремонтира от МВР - без обществена поръчка

Ремонтът трябва да се случи спешно

Същевременно Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер до 25 200 000 лева по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г. за допълващи и компенсиращи мерки с COVID-19 и други със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г.

Средствата са предвидени за финансово осигуряване участието на формирования и техника от въоръжените сили в охрана на държавната граница с Турция и Гърция при увеличен миграционен натиск.