Екипи на "Аварийна помощ и превенция" в София доставят храна и медикаменти на възрастни и самотни хора. Ще се правият около 50 доставки на ден. Сформирани са 12 екипа за тази цел, а придвижването ще се осъществява с автомобили, предоставени от дирекция "Транспорт" на СО.

От понеделник ще се включват и доброволци от БЧК. Всички граждани, които попадат в тази група могат да правят заявки за стоки от първа необходимост и лекарства на телефон 02/8188522, 02/8188523 и 0879811403. Заявки от един адрес се приемат на 3-4 дни и гражданите трябва да преценят какво им е необходимо както за деня, така и за следващите няколко дни.