Глоби ще бъдат налагани на кметове, ако продължат да изпозват стартите депа за отпрадъци, определени за закриване. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

За периода, през който общините ще депонират отпадъците все още в стари депа, които не отговарят на изискванията, но са нискорискови, там санкции няма да бъде налагани

В противен случай градоначалниците ще бъдат глобявани.

10% от капацитета на депо, изградено с държавни средства, ще може да бъде ползвано при критични ситуации за депониране на отпадъци от друга община.

Решението за транспортиране на 50 тона от отпадъци от Столична община в депото в Харманли може да бъде преразгледано, ако бъде намерена по-добра възможност, защото разходите по превозването на сметта ще бъдат много големи.

По повод протеста на кметове на общини в областта, задължени да депонират битови отпадъци на регионалното сметище в Харманли, Евдокия Манева препоръча да бъде създадено регионално сдружение, което да намери най-добрия начин за регулиране на отпадъците.