Глоба от 2000 до 5000 лв. за всеки, който подава фалшиви сигнали чрез единния телефон 112, се предвижда в Закона за националната система за спешни повиквания. Това съобщи БНР.

От 10 000 до 20 000 лв. е предвидената в закона санкция за случаите, когато в резултат на такъв сигнал са мобилизирани службите за спешно реагиране.

Предвижда се още и да се заплаща обезщетение, когато са причинени служебни щети. Повторното нарушение ще се наказва със санкция в двоен размер, е записано още проектозакона.

Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем обясни, че телефоните 150, 160 и 166 ще продължат да работят паралелно с тел. 112 до края на 2009 година. След това повикванията към тях ще се пренасочват директно към единния европейски номер.