В писмо до министър-председателя, министъра на здравеопазването и образованието, собственици на езикови центрове изразиха своята позиция, във връзка със затварянето на учебните центрове. Те настояват за обезщетение от държавата.

Те питат:

Какво точно налага преустановяването на дейността на езиковите и образователните ценрове, които са в сферата на частния бизнес?

По какъв критерий се определят рестрикциите за езиковите и образователните центрове и тези за държавните училища и заведенията?

Защо само определени браншове получават облекчения от държавата (намалено ДДС или възможността сами да преценяват дали да допускат присъствено обучение в училищата)?

Успяхме да прескочим кризата в началото на пролетта без особена подкрепа от държавата, но наложените от Вас мерки с неясен характер и още по-неясен срок не предвещават успешно бъдеще за никой от частните образователни центрове в България. Запасът от свободен ресурс се топи с всеки изминал ден, а хората, за които отговаряме, вместо да се чувстват сигурни и подкрепени в тежкото време на пандемия, изпитват само несигурност и страх за работните си места, заявяват те в позицията си.

Хиляди ученици и студенти минават на онлайн обучение

Хиляди ученици и студенти минават на онлайн обучение

Мярката влиза в сила от днес до 12 ноември

В издръжката на езиковия център се включват и наеми, режийни разходи, външни услуги като счетоводно обслужване и др., които досега никой не отчита в мерките за подпомагане на този вид дейност.

Като коректни работодатели и данъкоплатци очакваме и също толкова коректно отношение от страна на държавата и управляващите в тежката ситуация, в която се намираме. Искаме да заявим готовността си при нужда да съдействаме за изготвянето на адекватен план за подпомагане и спасяване на езиковите и образователни центрове в сферата на частния бизнес, които да осигурят субсидии за покриване на част от основните разходи на тези дружеста, а именно:

- Наеми на офисни пространства;

- Режийни разходи;

- Хонорари на преподаватели;

- Заплати и осигуровки на служителите на трудови договори;

- Допълнителни инвестиции във връзка с въвеждането на онлайн-обучение.

Във връзка c гореизложеното, от Учебен център "Шилер" настояват за предприемането на адекватни мерки, целящи подкрепата на бизнеса в частната сфера на образованието и незабавно преразглеждане на рестрикциите, наложени на образователните школи и центрове от частен тип със заповед на министъра на здравеопазването.

Отвореното писмо е подкрепено от:

- Образователен център "Мелиус";

- Езиков център "Елпида";

- Езикова школа "Иберика";

- Езикова школа "Престиж";

- Учебен център "МаксимУм".