"Е.ОН България" стартира от 1 септември до 30 ноември 2008 г. кампания "Е.ОН Директен дебит", предназначена да стимулира плащанията на месечните сметки за електроенергия чрез услугата директен дебит (незабавно инкасо).

Услугата дава възможност да се плаща автоматично всеки месец сметката за електроенергия, като дължимите суми се превеждат по банков път, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон.

На тези клиенти, които се включат по време на кампанията "Е.ОН Директен дебит" (1 септември до 30 ноември), компанията ще поеме месечната банкова транзакционна такса, която ще бъде приспадната от сметката за електроенергия в края на кампанията.

Клиентите могат да се регистрират за услугата, като:

  • използват вече открита или открият разплащателна сметка в лева в избрана от тях банка;
  • декларират желанието си за преминаване на директен дебит чрез еднократно попълване на формуляр "Съгласие за Директен дебит";
  • предоставят квитанция за последно платената си сметка за електроенергия, посочвайки своя клиентски номер или стар абонатен номер.

Ползващите услугата "Директен дебит" клиенти трябва да захранват периодично разплащателната си сметка, тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея.

Клиентите могат да определят максимална сума за плащане на тяхната сметка, което означава, че при постъпили искания над тази сума банката няма да извърши плащането. Е.ОН България се ангажира в петдневен срок да извести клиента, в случай че има запитване от негова страна за възникнал проблем с плащанията.

Всеки клиент на банките Обединена българска банка, СЖ Експресбанк, ДСК, УниКредит булбанк, Алианц банк България, Пощенска банка, СИ банк, Първа инвестиционна банка и Райфайзенбанк може да ползва услугата "Директен дебит".