КНСБ изразява загриженост за здравословното състояние на своите колеги и изразява готовност да им осигури специалисти по медицинска грижа в следващите дни. Това съобщиха от КНСБ по повод последните събития в "Български пощи" ЕАД.

За синдиката остават неизяснени причините, предизвикали гладната стачка на работниците, тъй като към днешна дата всички искания са изпълнени.

Проблемите на Дружеството са известни отдавна и са в основата на днешното състояние както по отношение на дейността, така и по отношение на трудовия и социален статус на работниците и служителите.

Независимо от трудностите и проблемите в Дружеството от години водещ е добрият диалог между работодатели и синдикати. Той носи и конкретни ползи за работниците като 55% ръст на заплатите в последните години, договорен допълнителен платен годишен отпуск от 4 дни, договорен 1% върху заплатата клас прослужено време за всяка година, приета бонусна система, обезщетения при съкращаване на длъжност и при пенсиониране, поемане на редица социални плащания и др.

Според КНСБ обаче в последно време диалогът и прилагането на КТД са поставени под натиск от представителите на синдикат "Защита", които се опитват да заемат участие в преговорите. "Защита" има реалната възможност да убеждава работниците в тяхната правота, а те имат свободата да я последват. Доверието на хората, а не политическите протекции правят синдикатите силни и автентични.

СФС към КНСБ е убедена, че синдикатите не бива да бъдат въвличани в политически проекти. Според КНСБ депутатите трябва да решават законодателно проблемите на Дружеството, а не да лобират открито за един от синдикатите в него.

Припомняме, че протестът на пощенските служители започна на 30 юли с гладната стачка на Златка Младенова заради спрените ваучери и парите за клас прослужено време в дружеството. След това още 10 служители на "Български пощи" се присъединиха към протеста на колежката си Младенова, която гладува повече от седмица.