КПКОНПИ внася в съдилищата 6 иска за отнемане на незаконно имущество. Това се случи след получени уведомления за привличане на лицата в качеството на обвиняеми за извършени престъпления - държане на високорискови наркотични вещества, държане на акцизни стоки без бандерол, участие в организирана престъпна група за трафик на хора и имотна измама и други, съобщиха от КПКОНПИ.

Комисията за противодействие на корупцията внесе искове в окръжните съдилища в Благоевград, Плевен, Сливен, София и Шумен за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след образувани производства.

С решенията на КПКОНПИ се иска от компетентните съдилища отнемане на имущество, придобито от шестте проверявани и свързаните с тях лица на обща стойност 2 734 454.86 лв., включително 27 недвижими имота и 4 автомобила.