"Дигиталната трансформация ни кара да осъзнаем, че независимо от всички физически, нормативни, технологични, политическите и други бариери ние сме свързани повече отвсякога". Това заяви по време на откриването на 21-вата национална конференция за ефективно и сигурно Е-управление вицепремиерът Марияна Николова.

По думите й цифровизацията е необратим процес и връщане назад няма. Политическата воля процесите да се развиват и надграждат цели да имаме по-голям достъп, по-сигурно и качествено електронно управление, подчерта вицепремиерът

По нейни думи киберсигурността също е неразделна част от електронното управление, което изисква обща стратегия по отношниене на координационните мерки.

Правителството прие програма за цифровизация

Правителството прие програма за цифровизация

Целта на"Цифрова България 2025" е да изграждане на иновативна цифрова инфраструктура

В България вече е налице основна стратегическа и нормативна рамка на електронното управление - разписана архитектура на електронното управление, актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в България, актуализирана пътна карта и концепция за регистрова реформа, обясни Николова.

Следвайки общите тенденции за оптимизация и консолидация на ресурсите, България за първи път прилага централизирана политика по отношение на електронното управление. Голямо предизвикателство се оказала и остарялата правна рамка, която наложила промени в стотици нормативни актове, каза още Марияна Николова.

Усилията на правителството са насочени към обучение на служителите на администрацията по мрежова и информационна сигурност за изграждане и развиване на навици за киберетика.