Софийска градска прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Х. на 36 години, съобщи прокуратурата. През 2013 г. обвиняемият А.Х. сключил договор за търговско представителство с дружеството "А.Б." ЕООД, със седалище в гр. София. Основната му дейност била информационни технологии и телекомуникации. Поради пребиваването на управителя на фирмата - Т.Х., предимно в чужбина, той упълномощил А.Х. да извършва от името и за сметка на "А.Б." ЕООД редица действия. Същите били подробно посочени в безсрочно пълномощно, заверено в посолството на България в Грузия. След промяна на правната форма и името на дружеството, Т.Х. упълномощил А.Х. с допълнително пълномощно.

В работата си обвиняемият А.Х. се ползвал с доверието на Т.Х., който му осигурил достъп до всички банкови сметки на фирмата. Възползвайки се от това, както и от честите отсъствия на управителя на дружеството извън страната, обвиняемият взел решение да се облагодетелства неправомерно с парични средства, собственост на фирмата. Липсата на постоянен контрол на паричните преводи, които нареждал чрез дебитни карти, по банков път и плащания в брой с пари на дружеството, му дали възможност неправомерно да се разпореди с крупна парична сума. В периода от 13.06.2013 до 31.03.2017 г. А.Х. осъществил 902 трансакции, като присвоил 4 529 920,58 лева. Въпросната сума била присвоена от него чрез извършване на множество разходи, несвързани с дейността на дружеството.

Трима лихвари, участващи в престъпна група, отиват на съд

Трима лихвари, участващи в престъпна група, отиват на съд

Общият размер на исковете е 686 495 лева

Злоупотребите били установени от собственика на фирмата Т.Х. след телефонно обаждане от служител в банка, обслужващата дружеството, за извършени голям брой плащания от сметката на ЕООД.

Предстои делото да продължи в съда.