От Министерство на вътрешните работи (МВР) не могат да се ангажират със срок относно процеса на въвеждането на международния паспорт с 10-годишна валидност. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер в парламентарната комисия по политика за българите в чужбина.

Той обясни, че промяната на срока на валидност на паспорта изисква по-дълъг период, нужен за осъществяване на необходимата технологична подготовка.

За да бъде определен изпълнител, който притежава необходимия капацитет за персонализиране на посочените документи била обявена обществена поръчка за издаване на български лични документи. Процедурата все още не е приключила и няма договор за изпълнение на поръчката, посочи Бернер и напомни хронологията на проекта.

Той поясни, че поради забавянето и провеждането на обществената поръчка, причинена от обжалването на решението от страна на участниците в поръчката, МВР е инициирало законодателна промяна към ЗИД на Закона за българските лични документи и било прието, че необходимите технически и програмни изисквания за издаване на паспорти със срок на валидност 10 г. следва да бъде осигурена до 2 август 2021 г.

Хиляди чужденци „живеят” при Трайчо Трайков

Хиляди чужденци „живеят” при Трайчо Трайков

По последни данни те вече са над 82 хиляди

Към настоящия момент съдебното производство към ВАС е спряно, като на 10 ноември 2020 г. административният съд е отправил редица запитвания до съда на ЕС. С оглед липсата на определени нормативни срокове за приключване на делото, МВР не може да се ангажира с позиция кога съдът на ЕС ще се произнесе и кога, според делото пред ВАС, ще бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка. След приключването на процедурата по обществената поръчка образците на български лични документи подлежат на утвърждаване в сайта на Министерски съвет.

"Оставаме с надеждата, че съдът на ЕС ще се произнесе в близко бъдеще и ВАС ще се произнесе със свое решение, за да можем да отключим реална работа по новата генерация български документи за самоличност", коментира още Бернер.

Засилен интерес за български паспорти в Северна Македония

Засилен интерес за български паспорти в Северна Македония

1458 души са получили българско гражданство за първите два месеца

Цветомир Панчев от Дирекция "Български документи за самоличност" посочи, че след произнасяне на съда на ЕС, предстои да се произнесе и ВАС, като в случай, че се потвърди решенията на КЗК ще се пристъпи към сключване на договор и евентуално започване на подготвителни дейности, свързани с персонализацията на документа. Очаква се и специфична машина за новите документи за самоличност.