НАП София започва масова кампания за събиране на малките по размер публични дългове.
Освен чрез познатите покани за доброволно изпълнение, дирекцията въвежда нов начин за информиране на лицата с неуредени задължения, съобщават от агенцията.

Публичните изпълнители от дирекцията ще се свързват по телефона с клиенти, пропуснали или забавили своите плащания на данъци и/или осигурителни вноски.
Целта на кампанията е голяма част от лицата с просрочени плащания да погасят своя дълг доброволно.

На гражданите и търговците, които след обаждането не се възползват от възможността за доброволно изпълнение ще бъдат изпращани и покани по пощата.

За първите девет месеца на годината такива покани са изпратени до 32 466 лица.

Ако и след това, длъжниците не изплатят нужните суми, ще бъдат предприети действия за възбрана на техните недвижимите имоти, запор на автомобили, на работна заплата, средства в банка и други.

Лицата, които и тогава не платят своите публични задължения, ще бъдат предадени на Агенцията за държавни вземания за принудително изпълнение.

От НАП напомнят, че за физически и юридически лица със сериозни финансови затруднения са предвидени облекчени варианти за погасяване на задълженията - отсрочване, разсрочване и други.