Задължително да се назначават служебни адвокати по дела от значим обществен интерес, които се отчитат пред Европейската комисия, независимо дали обвиняемият има частен адвокат.

Това предвиждат промени в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от кабинета, които парламентът одобри на първо четене, съобщи БНР.

Целта е да се ограничат случаите на отлагане на дела заради отсъствие на избрания от обвиняемия защитник.