Съдът в Ловеч отмени решението да има площад на името на поп Кръстю в града. В мотивите на решението се сочи, че не са изпълнени формалните изисквания за публично оповестяване на предложението чрез средствата за масово осведомяване и друго оповестяване.

Неизпълнението на процесуалните правила за издаване на общи административни актове е съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава правото на участие в процеса на лицата, чиито права и законни интереси се засягат от административния акт, се казва още в мотивите.

Община Ловеч с одобрено проектно предложение за 272 000 лева

Община Ловеч с одобрено проектно предложение за 272 000 лева

В новата услуга ще бъдат настанени 15 потребители

Налице е незаконосъобразност на оспорения акт, поради което решението на Общинския съвет следва да се отмени. Административното дело бе образувано по жалба, подадена от кмета на Община Ловеч. Решението на ловешкия съд не е обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, допълват от пресцентъра на Община Ловеч.