За справяне с проблема с амортизираната ВиК-система в страната министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане.

С тях се цели удължаване на срока за амортизация, обясни зам.-министър Димчо Михалевски, цитиран от БНР.

"Това е проблем, защото с тези средства, които и ЕК дава, и ние ще отделяме като данъкоплатци, трябва не само да решим проблема, които е задълбочаван през последните години, но и да го решим устойчиво за напред", категоричен е Михалевски.

"Тоест ако може амортизациите ефективно да влизат в себестойността на услугата, те да не влияят негативно на джоба на българския потребител и в крайна сметка да бъдат достатъчни по размер новите активи, които изграждаме и въвеждаме в експлоатация", обясни още зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството.

"Те трябва да бъдат постепенно амортизирани, за да може след време нашите наследници да имат достатъчно ресурси, която се надявам ние да им оставим, да могат да имат налични правила и средства да могат да я поддържат в необходимия вид", смята още Димчо Михалевски.