Община Ловеч взема последователни мерки и действия за премахване на незаконните гаражни клетки на територията на града.

Процесът върви последователно по различни улици и квартали, като това става през топлите сезони. Така че тази пролет действията на Община Ловеч ще продължат.

От думите на заместник-кмет на общината, Даниел Колев той каза, че не може да се ангажира с точния брой на незаконните гаражи, но допълни, че без съмнение те са между сто и двеста.

Колев допълни, че следващият район, в който ще се работи, е около бившата казарма в Ловеч.