Пожарът на територията на национален парк „Централен Балкан" е унищожил сибирска хвойна -защитен вид по европейска директива.

Това заяви, цитиран от БНР, началникът на отдел „Охрана" в дирекцията на парка Ивайло Николов.

Според него целта на умишления палеж е било да се освободи територия за паша на животни, за което има голям интерес напоследък.

Пожарът е обхванал около 700 декара и е погасен с подръчни средства, тъй като засегната местност Кобилин дол се намира на 1 600 метра надморска височина и пожарната техника не може да стигне дотам.

Пожарът е обхванал храстови растения, предимно сибирска хвойна.
Този вид снабдява горите с вода и се грижи за доброто състояние на буковите гори.
Унищожаването му в тази безлесна зона води до нарушаване на състоянието на буковите гори, които са разположени на по-горната граница на гората.