От началото на извънредното положение в страната в общините са се записали 3 604 доброволци, съобщи Национално сдружение на общините (НСОРБ)

В НСОРБ ще има единна информационна система, до която ще имат достъп кметовете. Това ще даде възможност на кметовете, които ръководят кризисните щабове по места, ефективно да планират къде има необходимост от помощ, включително дали е нужно пренасочване към съседни общини.

Активно участват кметските екипи, наместниците и общински съветници. Възрастовият диапазон на екипите, които ще подпомагат общините в условията на извънредно положение е от 18 до 79 години.

Над 41 000 българи ще получат пакети с храна

Над 41 000 българи ще получат пакети с храна

Доставянето на храна по домовете стартира от днес

В 186 общини в страната работят телефони за заявки на нуждаещи се граждани за доставка на стоки от първа необходимост и лекарства.

233 общини разполагат с доброволни формирования, в които участват 3140 регистрирани и сертифицирани доброволци.

Всички постъпили данни ще бъдат проверявани автоматично от службите на МВР с цел избягване на опитите за злоупотреба от криминално проявени лица.

Доброволческият корпус ще бъде насочван за помощ в болнични заведения, както за немедицински дейности, така и в подкрепа на медицинските екипи ( за доброволците със съответното образование и квалификация). Доброволци ще подпомагат дейността на Националния кризисен щаб, на органите а реда и структурите на Министерството на здравеопазването по контрола на карантинирани лица.

Информация и телефони за връзка заради коронавируса
Обновена

Информация и телефони за връзка заради коронавируса

Общини откриват телефони за доставки за продукти от първа необходимост